ACADEMICS COMMITTEE:
1. RAJYASREE SAMANTA
2. SUDHIR KUMAR SUBUDHI
3. SWAGATIKA
4. LINA SATAPATHY
5. KABITA

ACTIVITY COMMITTEE:
1. RUPALI LENKA
2. FATIMA NAYAK
3. SMRUTIREKHA DAS
4. BISMIPRIYA NAYAK
5. ASHOK KUMAR SAHU

CHILD & GIRLS SAFETY:
1. FATIMA NAYAK
2. HAPPY SUIAM
3. GLORIA BARLA
4. BISMIPRIYA NAYAK
5. PRANATI SAHOO

COMMUNITY SERVICE:
1. ANILA SOREN
2. CHRISTINA MILLER RAUL
3. PREMA KUMARI
4. SMRUTIREKHA DAS
5. ASHOK KUMAR SAHU

CULTURAL:
1. SWAGATIKA DASH
2. RUPALI LENKA
3. RAJANI DEY
4. CHERNJEEB MAHAPATRO
5. SHARMISTHA GHOSH

DISCIPLINE::
1. GLORIA BARLA
2. SUNITA NAYAK
3. PRIYABRATA KAR
4. TANMAYA
5. SNEHALATA SAMAL

EXAMINATION::
1. RUPANT KUMAR PADHY
2. SUDHIR KUMAR SUBUDHI
3. PRIYABRATA KAR
4. SAILABALA NAYAK
5. KABITA

GREEN BRIGADE:
1. AJIT DIGAL
2. MONALISA MOHANTY
3. RAJANI DEY
4. BHABAPRITA MAHAPATRO
5. RAKHI GRAHCHARYA

LITERARY:
1. PRIYANKA PRIYASARSHINI
2. RAJYASREE SAMANTA
3. MEGHA SAXENA
3. RAJANI DEY
3. MONALISA MOHANTY

MASS COMMUNICATION:
1. SUDHANSU SEKHAR SINGH
2. SANJEEB SAMAL
3. ANILA SOREN
4. RUPANT PADHY
5. PRANATI SAHOO

SPORTS
1. JAYASHREE PANDA
2. SANJEEB SAMAL
3. TANMAYA
4. SNEHALATA SAMAL
5. CHERNJEEB MAHAPATRO

TRANSPORTATION
1. SUNITA NAYAK
2. SANJEEB SAMAL
3. NANDITA MAHAPATRA
4. HAPPY SUIAM
5. SUDHANSU SEKHAR SINGH

SCOUTS & GUIDES
1. LINA SATAPATHY
2. AJIT DIGAL
3. JAYASHREE PANADA
4. RAKHI GRAHCHARYA
ASSEMBLY
1. JAYASHREE PANDA
2. PREMA KUMARI
3. CHRISTINA MILLER RAUL
4. SAILABALA NAYAK
ALUMNI
1. RAJYASHREE SMANTA
2. SUDHIR KUMAR SUBUDHI
3. NANDITA MAHAPATRA